WorldofO Mobile: News from SWE

----24.09.2021----

20210924-1344: Gustav Bergman
Closing down the international season 2021 early
I am very proud with a lot of things this season. To win an individual sprint medal (bronze at EOC) in a fast, continental sprint was above my expectations. I am also very proud of my performances during the WOC week in Czech Republic, especially during the relays. I thoroughly enjoy racing in a team, […]
Read more direct - Compressed

----22.09.2021----

20210922-1431: Swedish O-Federation
Ansökan om kompensationsstöd öppnar 15 oktober
Föreningar har kunnat ansöka om kompensationsstöd till och med april 2021. Då restriktionerna fortsatt gälla även maj–september kommer ytterligare stöd att fördelas.   Perioden som omfattas är 1 maj till och med 28 september. Ansökan är öppen 15 oktober–26 oktober kl. 12.00 och idrottsföreningar ansöker liksom tidigare i IdrottOnline. Här finns mer information.
Read more direct - Compressed

20210922-1009: Swedish O-Federation
Inför Förbundsmötet 2022 – dags att moti...
Den 2-3 april 2022 är det dags för svensk orienterings ordinarie förbundsmöte. Vill du/ni motionera? I så fall börjar det bli hög tid att agera!Förbundsmötet är högsta beslutande organ för svensk orientering och det hålls vartannat år. Förbundsmöte består av ombud för medlemsföreningarna inom respektive OF, utsedda av OF-möte eller av OF:s styrelse i de fall OF-mötet uppdragit till styrel ...
Read more direct - Compressed

20210922-0944: Swedish O-Federation
Stipendieregn över tre orienterare
Karolin Ohlsson, Simon Hector och Jonatan Ståhl är tre av 50 idrottare som tilldelas Riksidrottsförbundets och Svenska spels elitidrottsstipendium.Stipendiaterna får 50 000 kronor vardera till att kombinera studier med elitidrott. – Det här gör stor skillnad för min elitsatsning och uppmuntrar verkligen till att jag ska kämpa vidare med mina studier, säger Järlalöparen Karolin Ohlsson, 30, som studerar KBT och vill inrikta sig mot i ...
Read more direct - Compressed

----21.09.2021----

20210921-1915: Swedish O-Federation
Lika beräknade segrartider - förslag att tycka till...
Från och med 2022 införs lika beräknade segrartider i åldersklasserna D/H35 och uppåt i grenarna orienteringslöpning, skidorientering samt mountainbikeorientering. Nu är det din tur att vara med och tycka till om förslaget. I mars 2021 beslutade förbundsstyrelsen att lika beräknade segrartider skulle införas i åldersklasserna D/H35 och uppåt i grenarna orienteringslöpning, skidorientering samt mountainbikeorientering fr&a ...
Read more direct - Compressed

----20.09.2021----

20210920-1657: Swedish O-Federation
Eventor fungerar som förväntat – felrätt...
De problem som drabbat Eventor den senaste tiden ser ut att vara kopplade till Sverigelistan. Med Sverigelistan satt ur funktion beter sig Eventor som förväntat.Processen med att komma till rätta med driftsproblemen i Eventor fortsätter. Sedan en tid tillbaka har denna riktats in på Sverigelistan, som utgör en del av Eventor. När Sverigelistan sätts ur funktion beter sig Eventor normalt. Arbetet fortsätter med att rätta till ett antal identifie ...
Read more direct - Compressed


[Next 6 news]

Other news categories: [All sites] [Last from each] [Dedicated news sites] [Federation news] [Top 40 Runner news] [All Runner news] [Older news]
Languages: [CZE] [DEN] [ENG] [ESP] [FIN] [FRA] [GER] [ITA] [NOR] [NZL] [SUI] [SWE]
News from Countries: [AUS] [AUT] [BEL] [CAN] [CZE] [DEN] [ENG] [ESP] [FIN] [FRA] [GER] [ISR] [ITA] [NOR] [NZL] [RUS] [SUI] [SWE]
Go to web version if you are not using a mobile device.

Last updated Sat Sep 25 14:00:02 2021